Изследване сред граждани и адвокати

 1. Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?

  1. 868 (35%)Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
  2. 795 (32%)Делата се разглеждат в разумен срок
  3. 779 (31%)Не мога да преценя
 2. Според Вас, делата отлагат ли се често?

  1. 970 (35%)Отлагат се прекалено често
  2. 885 (32%)Отлагат се толкова, колкото е необходимо
  3. 849 (31%)Не мога да преценя
 3. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?

  1. 1492 (52%)Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
  2. 1303 (45%)Неправилно призоваване на страните по делото
  3. 18 (0%)Не явяване на свидетелите
  4. 18 (0%)Искания за представяне на нови доказателства
  5. 9 (0%)Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице
  6. 13 (0%) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
  7. 11 (0%)Неявяване на страните
  8. 4 (0%)Не мога да преценя
 4. Според Вас, по чия вина се отлагат делата?

  1. 1627 (56%)Съд
  2. 1190 (41%)Адвокати
  3. 26 (0%)Свидетели
  4. 16 (0%)Другата страна
  5. 11 (0%)Вещите лица
  6. 3 (0%)Служителите в съда
  7. 9 (0%)Друго
 5. Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?

  1. 2693 (99%)2 седмици
  2. 17 (0%)1 месец
  3. 5 (0%)2 месеца
  4. 4 (0%)3 месеца
  5. 1 (0%)повече

Посещения:905376