Съдебни секретари

Списък на служителите: 
         Параскева Георгиева
         Дарина Николова

Етаж: 1 Стая: № 2

Tелефон: 0722 / 66 710

Списък на служителите:
         Йорданка Малинова
         Антоанета Чакалова
         Екатерина Атанасова

Етаж: 2 Стая: № 12

Tелефон: 0722 / 66 711

Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

В канцеларията се съхраняват насрочените дела и се получава информация свързана с тях. 


Посещения:905372