Банкови сметки

 

ТБ “ОББ” АД - филиал САМОКОВ
BIC КОД: UBBSBGSF


 

Приходна сметка за държавни такси, глоби и разноски:

BG16 UBBS 8002 3106 0325 08

 

Набирателна сметка за депозити за вещи лица, парични гаранции по наказателни и граждански дела и такси за държавен съдебен изпълнител:

BG45 UBBS 8002 3300 1371 34


Посещения:905358